Kategóriák
Ecclesia honlap
Slabbinck
Szent István ház - Róma
Ecclesia facebook

Álatalános Szerződési Feltételek - Ecclesia Webáruház

 

 

 

 

1. BEVEZTÉS

 

 
 
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az Ecclesia Szövetkezet (továbbiakban: Szolgáltató) honlapján (http://ecclesia.hu) elérhető szolgáltatás igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, emellett a Szolgáltatót és a Vásárlót illető jogokat és terhelő kötelezettségeket, Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés feltételeit. A honlap használatához szükséges műszaki tájékoztatást, melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

 
 
 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruházban csak az ÁSZF alapján lehet vásárolni. A Felhasználó a Webáruház kínálatát regisztráció nélkül is megtekintheti.

 
 
 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2. FOGALMAK

 

2/a A Szolgáltató:

Név: Ecclesia Szövetkezet

Székhely: 1052 Budapest, Kossuth Lajos utca 4.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 333.

Üzlethelyiség címe: 1052 Budapest, Városház utca 1.

Képviselő neve: Dr. Füzes Ádám (szövetkezet elnöke)

Cégjegyzékszám: 01-02-050903

Bejegyző Bíróság neve: KIM Cégbíróság, Budapest

Adószám: 10089208-2-41

Közösségi adószám: HU10089208

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

E-mail cím: nagyker@ecclesia.hu

Telefonszám: 06-1/317-3061

 

2/b A Vásárló:

 

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Ecclesia webáruház honlapján keresztül a webáruházban feltüntetett terméket vásárol vagy megrendel.

 

2/c A Szerződés:

 

A honlap útján nyújtott szolgáltatás igénybevételével a Vásárló, és a Szolgáltató között keletkező adásvételi szerződés.

 

 

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3/a A felelősség korlátozása:

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a Felhasználó szolgáltatás igénybe vételéhez használt személyes adatainak a Felhasználótól különböző személy által történő használatából erednek (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása, vagy harmadik személy által történő megszerzése).

3/b Jog fenntartása az ÁSZF módosítására:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja.

4. A SZERZŐDÉS

4/a Szerződés nyelve:

A szerződés nyelve a magyar.

4/b A távollevő felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések:

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató a szerződést nem iktatja, a szerződés utóbb így nem válik hozzáférhetővé a Vásárló számára.

4/c A szolgáltatás területi hatálya:

Az ÁSZF hatálya kizárólag a Magyarország területére terjed ki. Magyarország területén kívüli címre történő megrendelést a Szolgáltató nem fogad el, és erről a megrendelés hozzáférhetővé válását követő automatikus üzenet elküldését követő 48 órán belül üzenetet küld.

Külföldre történő megrendelés esetén a nagyker@ecclesia.hu e-mail címen kérhet a vevő a szolgáltatótól előzetes tájékoztatást.

4/d Árak:

A honlapon közzétett árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

4/e Szállítási költség:

Kiszállítással történő megrendelés esetén a minimális rendelési érték bruttó 1.500 Ft, bolti átvétel esetén nincsen értékhatár!

Szállítási költségek:

 • Legalább bruttó 15.000 Ft-os megrendelés esetén a szállítási költség díjmentes. Utánvét kérése esetén bruttó 520 Ft-ot számolunk fel.


 

 • Házhozszállítás:
    bruttó 1390 Ft (átutalás), utánvét esetén + bruttó 520 Ft

 

 • Postán maradó:
    bruttó 1000 Ft (átutalás), utánvét esetén + bruttó 520 Ft

Kollegáink megkeresik a megadott szállítási címhez legközelebb eső postát, melyre elküldik a kért csomagot. A csomag feladásáról e-mailes értesítést küldünk a pontos adatokkal.

 

 • Bolti átvétel: díjmentes (Ecclesia üzlet, 1052 Budapest, Városház utca 1.)
   

Bolti átvétel választása esetén, az automatikus visszaigazolás után, ahogy a termék(ek) rendelkezésre áll(nak), kollegáink e-mailben értesítést küldenek, mely megérkezésétől számítva 7 munkanap áll rendelkezésre a termék(ek) átvételére.

Amennyiben igényt tartanak a termék(ek)re, de nem tudják a megadott határidőn belül átvenni, vegyék fel velünk a kapcsolatot a nagyker.ecclesia@gmail.com e-mail címen.

 

4/f Lehetséges fizetési módok:

 Lehetséges fizetési módok:

 Kiszállítás esetén:

 • Banki átutalás
 • Utánvét (+ bruttó 520 Ft-os díj ellenében)

Személyes, bolti átvétel esetén: készpénz vagy bankkártya, illetve átutalás ("előre utalás").

 

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TELJESÍTÉSE

5/a A Szolgáltató által a honlapon forgalmazott termékek:

A honlap útján kegytárgyakat, könyveket, egyéb hitéleti kiadványokat, liturgikus eszközöket, liturgikus ruházati termékeket, illetve ajándéktárgyakat forgalmazunk. A Felhasználó ezen termékekre adhat le megrendelést.

Kínálatunkban főként olyan termékek szerepelnek, amelyek üzletünkben raktárkészleten vannak, kivételt képeznek ez alól azon termékek, melyek nevében vagy leírásában az „Előrendelhető”, illetve „Megrendelhető” kifejezés szerepel.

Technikai okok miatt előfordulhat, hogy valamelyik termék a frissítések között elfogy, vagy az ára változik. Ebben az esetben e-mail-ben küldünk friss termékinformációt és szállítási időpontot a Felhasználónak.

5/b Regisztráció:

A Felhasználó a honlapon elérhető kínálatot regisztráció nélkül is megtekintheti, a rendelés feladásához azonban regisztráció szükséges. Az ehhez megadandó adatokat a regisztráció fül alatt láthatja a Felhasználó.

5/c Vásárlás menete a webáruházban:

Amennyiben a Felhasználó valamely termék(ek)re leadta megrendelését, a rendeléséről két válasz-üzenetet fog kapni. Az első egy automatikus rendszerüzenet, melyben a rendszer megerősíti, hogy rendelése rögzítésre került, kérve a Felhasználót ugyanakkor, hogy várja meg a Szolgáltató visszajelzését arról, hogy a Szolgáltató a rendelését – amennyiben egy érintőleges frissítésközi változás esetlegesen nem áll fenn (ld. 5/a pont) – tudja-e teljesíteni. A második pedig – az említett teljesítéstől függően - egy megrendelést elfogadó nyilatkozat, vagy a megrendelés elutasítása pillanatnyi készlethiány miatt.

Az elküldött megrendelés attól kezdve számít megkötött szerződésnek, hogy a Felhasználó számára az e-mailben a rendelés beérkezéséről és teljesíthetőségéről szóló értesítés hozzáférhetővé válik.

5/d Átvétel:

A honlap útján leadott megrendeléseket 2-14 munkanapon belül juttatjuk el a megadott szállítási címre, illetve bolti átvétel választása esetén az elfogadó nyilatkozat megérkezésétől a megrendelt termék(ek) átvehető(k).

5/e Számlázás:

A Szolgáltató vásárlás esetén minden esetben számlát bocsát ki. A kibocsátott számlát személyes átvételkor a Szolgáltató, illetve csomagküldés esetén a fuvarozó a megrendelt termékekkel együtt a Vásárlónak átadja.

Mivel a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén teljesít megrendelést, ezért a számla is csak magyarországi névre/címre szólhat.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak 14 naptári napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul, sértetlen állapotban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló az árut átvette. A Vásárló elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által visszaküldött termék(ek) értékét. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.

7. ADATKEZELÉS

7/a Az adatok kezelése:

A regisztrációhoz, így a vásárláshoz szükséges adatok tárolása és kezelése során a Szolgáltató vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és biztonságosan, szabadon megtekinthető módon tárolja.

7/b Személyes adatok módosítása, törlése:

Megadott személyes adatait a Vásárló a honlapon bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

8. PANASZKEZELÉS, JOGVITA

8/a Panasz:

Amennyiben a Vásárló panaszt kíván tenni a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással összefüggésben, ideértve a megvásárolt áruval összefüggő panaszokat is, a Szolgáltató lehetőséget biztosít az alábbi módokon:

Személyes panaszkezelés az alábbi címen és időben: 1052 Budapest, Városház utca 1, hétfőtől péntekig 9:30-17:30 között;

Telefonos panaszkezelés az alábbi telefonszámon és időben: 06-1/317-3061, hétfőtől péntekig 9:30-17:30 között;

Írásbeli panaszkezelés az alábbi postacím alatt: 1364 Bp., Pf.: 333.

Elektronikus úton történő panaszközlés esetén az alábbi elektronikus levélcímen: nagyker@ecclesia.hu.

A panaszkezelés további kérdéseiben az 1997. évi CLV. törvény és a 19/2014. (IV.29) NGM rendelet irányadó.

8/b Jogvita békés rendezése:

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló közti, a panaszkezeléssel érintett ügy a panaszkezelés során sem rendeződik, a fogyasztó a fogyasztói jogvita békés, békéltető testület előtti rendezését kérheti az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testület előtt. A jogvita rendezésének további kérdéseiben az 1997. évi CLV. törvény irányadó.

9. VISZONTELADÓK

Ha Ön még nem viszonteladónk, de Ön is szeretné termékeinket forgalmazni, az alábbiak az irányadók:

Az első vásárlás előtt lépjen kapcsolatba kollégáinkkal elektronikus úton (email cím: nagyker@ecclesia.hu), és adja meg adatait (cégnév, név, adószám, cím, telefonszám). Ezután kollégáink regisztrálják az adatokat és küldenek egy belépési kódot Önnek, illetve tájékoztatják a viszonteladóknak járó kedvezményekről és vásárlási feltételekről.

Amennyiben a fent említett információkon, feltételeken kívül további kérdése lenne viszonteladói programunkkal kapcsolatosan, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére:

E-mail: nagyker@ecclesia.hu

Telefon: +36 1 317 3061

Mobil: +36 30 319 0965

Ha Ön már viszonteladónk, jelentkezzen be oldalunkra e-mail címével és kollégáinktól kapott jelszavával.

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vonatkozó jogszabályok:

Jelen ÁSZF-re az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
Visszajelzés
A Ecclesia Szövetkezet webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás